PROVOZNÍ ŘÁD GARÁŽÍ

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVACÍHO DOMU – GARÁŽE VYSOČANY (dále jako „Řád“)

vydaný společností: Extra Storage s.r.o. se sídlem na adrese Pešlova 363/5, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 04913906, DIČ: CZ04913906, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka255598, (dále jen „Provozovatel“)

Extra Storage s.r.o.