Historické okénko: Jak vznikly self-storage?

Malé skladovací prostory pro soukromé osoby, tzv. self-storage, se do ČR dostaly ze Spojených států. S konzumním způsobem života a současně se snižujícím se životním prostorem vznikla potřeba pro nahromaděné věci zajistit prostor. Jaká je historie tohoto odvětví?

 

Samotný koncept self-storage ve Spojených státech v různých formách fungoval už zhruba od poloviny 19. století, kdy si osadníci pronajímali prázdné kouty ve skladištích a stodolách. Ukládali zde dočasně svoje osobní věci v průběhu stěhování. Veřejně dostupná skladiště jsou však známá už z doby starověké Číny, takže se dá říct, že američtí osadníci jen „oprášili“ starou myšlenku.

 

První moderní skladiště rozdělená na pronajímatelné jednotky, tak jak je známe dnes, se ve Spojených státech objevila v 60. letech 20. století. V Evropě pak v roce 1979, kdy sklady na pronájem otevřel Doug Hampson v centru Londýna. Hampson je dnes označován za „otce britského self-storage“. Mezi lety 2000 a 2005 vyrostlo jen v USA ročně přibližně 3000 budov s malými sklady.